Kamis, 19 Januari 2012

MELASPAS


UPAKARA : MELASPAS
                 MAPEDAGINGAN
                 NGADEGANG IDA BHATARA
                 MLASPAS PENGENTEG, BAGIA PULA KERTI
Rahina   :
Tanggal  :
Galah     :
Genah    :
UPAKARA SANE KABUATANG
1. a. Upakara ring Sanggar Surya
 • Daksina gede 1, daksina alit 2, suci 2 soroh
 • Pucuk bahu, tanem tuwuh, daksina krepa
 • Dewa-dewi, sesayut ardhanareswari, sesayut siddhakarya
 • Ayaban pras pengambian, rayunan putih kuning, catur rebah
 • Pasucian, rantasan putih kuning
 • Kalungah nyuh gading kinasturi
 • Genep salan-laning upakara ring surya
    b. Upakara ring sor surya
 • Banten pejati asoroh, suci asoroh
 • Banten pagenian asoroh
 • Banten glar sangha
 • Segehan cacahan
2. Upakara Munggah ring Sowang-sowang Pelinggih
 • Banten pejati pada asoroh, suci pada asoroh
 • Banten ayaban pras pengambian (tumpeng lima) pada asoroh
 • Orthi gede sowang-sowang pelinggih
 • Orthi katemu 11 katih sowang-sowang pelinggih
 • Ulap-ulap
 • Daksina mahyas pinaka tapakan Ida Bhatara, manut akeh wewangunan nyane.
3. Upakara Pecaruan Ring Natar Pura
 • Caru ayam lima (pañca sata), ring Madhya, bebek blang kalung
 • Caru Åûì Gana
 • Banten Suryan Caru Åûì Gana
 • Banten Suryan Caru bebek blang kalung
 • Jangkep salan-laning banten pecaruan
4. Upakara Ring Laapan Ring Arepan Widhi (Ring Natar Pura)
 • Banten ayaban (pamereman) mahulu catur rebah, bebangkit, pregembal, sekar taman, genep salan-laning banten ayaban.
 • Banten pangulapan Dewa/Widhi
 • Daksina gede, banten sorohan
 • Banten pemlaspas, saha banten pras pemlaspas jangkep
 • Banten pemakuhan jangkep saha pangurip-urip
 • Banten prabot undagi sejangkep nyane
 • Sesayut pasupati
 • Sesayut sudamala
 • Sesayut Siddhakarya
 • Sesayut Siddhapurna
 • Sesayut puja kerti
 • Daksina mahyas/tapakan manut akeh nyane wewangunan
 • Pedagingan manut kawentenan wewangun nyane
5. Upakara ring Bale Pawedan
 • Banten bayakaon, tatebasan durmangala
 • Tatebasan prayascita, banten pangulapan
 • Lis bale gading, kukusan suddhamala, sibuh pepek
 • Banten padudusan alit, sejangkep nyane, cucukan, bebek, ayam
 • Banten ring ajeng sang muput genep salan-laning upakara mapadudusan alit
6. Piranti Pamitegep

 • Sanggar Agung/surya : 3 buah
 • Sanggar cucuk/catu : 5 buah, tulud, kulkul, sampat, dll
 • Banten gong, banten santhi
 • Banten pakideh pengraksa karya serahina-rahina
 • Banten pakideh manut sakebuatan
    Pakeling :
Rahina ring galah upacara melaspas puniki, mung-gwing kawentenan pratima-pratima pralingga Ida Bhatara mangdane sampun kahyas/keadegan. Sesam-pune puput palinggih nyane kepelaspas, wawu raris mekadi pralinggan Ida Bhatara kaunggahan ring palinggih-palinggih Idane.

Ida Panditha Mpu Jaya Wijayanandha
Griya Kutuh
Jln. Ciung Wanara No. 8 Kuta
Posting Komentar